Posts Tagged ‘Φιλοσοφία’

Προφητεία Ν° 3 (666)

Οκτωβρίου 25, 2007 - 4:52 μμ 1 Comment

Quand la licture du tourbillon versee,

Et seront faces de leurs manteaux convers:

La republique par gens nouveaux vexee,

Lors blancs & rouges jugeront a l`envers.


ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Όταν η πυρηνική διάσπαση αποδώσει τα ραδιενεργά της προιόντα,

Και θα είναι οι άνθρωποι αντιμέτωποι κάτω από πυρηνικούς μανδύες¨»

Η παγκόσμια δημοκρατία ( θα βρεθεί ) σε νέες ανατροπές,

ΤΟΤΕ το 666 θα κυβερνάει με άλλους τρόπους.

1945+

Αλλαγή της παγκόσμιας άρχουσας τάξης

H ερμηνεία που έδωσα είναι προϊόν της αποκάλυψης λίγων παλαιών εκφράσεων και

λέξεων που σήμερα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, όπως τα αρχαία Ελληνικά.

Ο Ερμητισμός των γραφών είναι παγκόσμιος και σχεδόν αμέτρητος.

Η φανέρωση των μυστικών απαιτεί εργασία από χιλιάδες εργάτες του Θεού.

Το Παράκλητο Άγιο Πνεύμα ΤΩΡΑ βρίσκεται στην Γη και ήδη μεταδίδει την ΑΛΗΘΕΙΑ

που φέρει μαζί Του.

Την προφητεία αυτή ( και όλα τα άλλα ) μπορούν να την δουν ΑΥΤΟΙ.

Απευθύνομαι σε αυτούς για να βοηθήσουν στην ανάσταση των 2 προφητών.

Μπορούν να δώσουν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα και να εξηγήσουν

όσα έγραψα.

la licture =??:?::?: = σχετικά εύκολη

tourbillon versee =???:?::?: = λίγο δύσκολη, θέλει γνώσεις απλής πυρηνικής Φυσικής

manteaux convers =??:?::?::?: = αν δείτε την σημερινή εποχή = εύκολη

republique par gens =?:?:??:?: = αρκετά εύκολη

blancs & rouges =???:?: = πολύ δύσκολη

Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανάλυση

flox


Σελίδα 2η

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Quand = όταν…. la licture =??

du = από, στις, έρχομαι από….

tourbillon = στρόβιλος…. versee = χυμένο

Tourbillon =. Από μόνη της η λέξη δεν αποκαλύπτει κάτι το ιδιαίτερο,
αλλά η φράση < la tourbillon versee > μαζί και με όλα τα γραμμένα στην προφητεία, όπως η Παγκόσμια δημοκρατία και το γεγονός ότι οι 2 πρώτες αναφέρονται στα πυρηνικά μας οδηγούν στην ΦΑΝΕΡΗ πλέον ερμηνεία.

Στρόβιλος λοιπόν!!!

Ανεμοστρόβιλος ?? :?: = όχι

Ιστορική ανακύκλωση??:?: = όχι

Αφού όμως μιλάμε για πυρηνικά και ραδιενέργεια ας τα δούμε λίγο με την Φυσική.

Στον Περιοδικό Πίνακα των στοιχείων τα άτομα έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τα χημικά τους δεδομένα σε διάφορες κατηγορίες. Εγώ θα τα κατατάξω μόνο σε δύο ομάδες.

1) Τα μη ραδιενεργά 2) Τα ραδιενεργά.

* Ο ψυχισμός ενός ατόμου συνίσταται

__Από τον ΠΥΡΗΝΑ με τον ισχυρότατο μαγνητισμό.

__Τον υπερκείμενο ουρανό των 7 Ηλεκτρονικών Στιβάδων όπου περιστρέφονται – στροβιλίζονται τα Ηλεκτρόνια.

__Τον άνω χώρο, ΘΟΛΟΣ, ο οποίος περικλείεται από ένα στρώμα χωρομαγνητικής δύναμης.


* Στον πυρήνα υπάρχουν τα βαριά Πρωτόνια και Νετρόνια.

* Στον Ηλεκτρονιακό ουρανό συναντάμε τα πολύ μικρά Ηλεκτρόνια

1 Ηλεκτρόνιο = 1/ 1850 της μάζας του Πρωτονίου.

* Στο χωρομαγνητικό φλοιό του θόλου θα βρούμε 8 ανοίγματα.

( αυτά ακόμα είναι άγνωστα ) από αυτά γίνεται η επικοινωνία του εντός κόσμου με τον έξω και είναι οι είσοδοι και έξοδοι του Ατόμου.


* Η ζωή είναι = η ασταμάτητη μεταβολή που συντελείται με τις μεταφορές και αλλαγές όλων των λόγων Του Λόγου που συνθέτουν την ύπαρξη.

* Όλα τα σωματικά μεγέθη κτίζονται με την γεωμετρία της ύλης στην οποία τα κυβικά σχήματα μπαίνουν στη βάση. Επάνω σε αυτά πάνε τα δεκάεδρα υδάτινα και σε αυτά δένονται τα οχτάεδρα αέρινα και εξώτερα εισβάλουν τα τετράεδρα του πυρός.

_Τα Πρωτόνια και Νετρόνια και τα Ηλεκτρόνια ( και όλα τα έμψυχα σωματικά ) έχουν αυτή την Υλική οικοδομή.

_Αν όμως ένα και μόνον κυβικό γεωμέτρημα η όποιο άλλο, παρέμενε για πάντα στην ίδια θέση τότε θα υπήρχε ο αληθινός θάνατος, γιατί ΑΥΤΟ θα ήταν κολασμένο και ακίνητο εκεί.

Η ζωή δεν είναι θάνατος και αυτή ανοίγει το δρόμο στους λόγους των πάντων.

* Στον πυρήνα οι πολύ ισχυρές μαγνητικές συμπιέσεις σπάνε τα γεωμετρήματα και ελευθερώνουν τα μικρότερα από τα οποία έχουν σχηματιστεί.

Τα σπασμένα μικρά προέρχονται από όλη την οικοδομή.

* Όταν ένα πυρηνικό στοιχείο σπάει τα γεωμετρήματα του τότε αυτό λέγεται
Νετρόνιο.

Από αυτό αποκόβονται τα ανερχόμενα ανιόντα που ανεβαίνουν στον χώρο των 7 ουρανών των Ηλεκτρονίων.

* Ο Στροβιλισμός των Ηλεκτρονίων έχει την ιδιότητα και την ανάγκη του χώρου, στον οποίο είναι δομημένο, να ΠΕΡΙΜΑΖΕΥΕΙ τα ανιόντα.

_ Όταν το Ηλεκτρόνιο καλύψει την δική του ανάγκη, με το φορτίο της συλλογής, τότε αντιστρέφεται η δράση του, πάλι λόγο χωρικής ανάγκης, και διώχνει τα πλεονάσματα, τα οποία ως μεγαλύτερα και πυκνότερα από τα ανερχόμενα, ΑΥΤΑ καταπίπτουν στον πυρήνα ως κατιόντα.

_ Τα κατιόντα τώρα τα έχουν ανάγκη τα Νετρόνια που έχασαν μέρος της κανονικής τους μάζας και μετατρέπονται σε Πρωτόνια.

Τα Πρωτόνια Συλλέγουν την κατιούσα φωτιά.


* Και η ζωή συνεχίζεται σε αυτούς τους ρυθμούς, με την Πυρηνική άνοδο και την Ηλεκτρονική κάθοδο των αντίστοιχων λόγων τους.

___Αυτά συμβαίνουν στα μη ραδιενεργά άτομα, όπου τα Ηλεκτρόνια έχουν απόλυτη συμφωνία με τα πυρηνικά στοιχεία και τίποτα δεν φεύγει η μπαίνει αν η Πρόνοια και η Ειμαρμένη δεν αποφασίσουν για κάτι καινούργιο.

* Τα ραδιενεργά άτομα.

_Για αυτά θα πω ότι αρχικά ο ψυχισμός τους προέκυψε μετά την συνένωση πολλών ατόμων Υδρογόνου, στο Γαλαξιακό εργαστήριο της Ίριδας.

_ Όλα έχουν μία άλλη ιδιαιτερότητα.
Ο πολύ ισχυρός και βαρύς μαγνητισμός κρατάει στον πυρήνα πάρα πολλά σωματικά στοιχεία = Πρωτόνια, Νετρόνια.
_ Οι μεταβολές είναι συνεχόμενες και γρήγορες και τα κομμένα ανιόντα τόσα πολλά που είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να τα περιμαζέψουν τα επάνω Ηλεκτρόνια των 7 ουρανών.
_ Αποτέλεσμα είναι η διαφυγή τους από τους στροβίλους και ανεβαίνουν ψηλά στο θόλο και συσσωρεύονται κάτω από τον ατομικό χιτώνα.
__ Εκεί με την αυξητική μεγέθυνση υπερισχύουν της χωρομαγνητικής δύναμης στα 8 ανοίγματα, από τα οποία εξέρχεται η ραδιενεργός πυρά.

__ Είναι ραδιενέργεια γιατί ως προερχόμενα από τον πυρήνα και συνενωμένα στα ανοίγματα σχηματίζουν ΠΥΡΑΚΤΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ τα οποία υπερβάλουν σε σύγκριση με τα Ηλεκτρόνια. Αν δηλαδή ένα Ηλεκτρόνιο έχει μάζα 1/ 1850 του Πρωτονίου, ένα ΠΥΡΩΜΕΝΟ εξερχόμενο είναι πολλαπλάσιο αυτού.

* Ραδιενέργεια = πύρινες ακτινοβολίες μεγάλης πυκνότητας και συνεχούς διάσπασης αυτών. Η οξύτητα των γωνιών του τετράεδρου γεωμετρήματος είναι λίαν διατρητικές και διαλυτικές των άλλων σωματικών.

* Με την πυρηνική διάσπαση έρχεται η αυτόματη έξοδος , από τον πυρήνα, μεγάλων πυρακτωμένων σχηματισμών, όχι από τα 8 ανοίγματα του ατόμου αλλά καταστρέφεται ο ψυχισμός και, οι Ηλεκτρονιακές στοιβάδες, η Πρόνοια, η Ειμαρμένη κατακαίγονται από την πολύ φωτιά, όπως και η Αρμονία.
Τελικά αλλάζει ο ψυχισμός του ατόμου σε άλλο άτομο.


* Έγραψα αυτήν την ανάλυση γιατί πολλά από αυτά δεν είναι γνωστά ακόμα και για να γίνει κατανοητό
τι είναι το
licture??? :?: = ό,τι υπάρχει μέσα εκεί στο ισότοπο του Ουρανίου 235. Το ραδιενεργό περιεχόμενο που ξέφυγε από τον πυρήνα και από τον έλεγχο των Ηλεκτρονικών
στροβιλισμών, tourbillon, και βρέθηκε ΧΥΜΕΝΟ ΕΞΩ.

La licture du tourbillon versee = Πυρηνική διάσπαση = η χυμένη έξω ραδιενέργεια.

Το licture του ισοτόπου Ουρανίου 235 είναι η ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μετά η συνέχεια

flox


Σελίδα 3η

blancs & rouges = άσπροι και κόκκινοι

manteaux= μανδύες, παλτά, κρυφά, σκεπασμένα.

convers = η συνομιλία

republique par gens = παγκόσμια δημοκρατία.

Gen = το γένος, ο κόσμος

Gens =τα γένη, οι κόσμοι, οι άνθρωποι, οι γενιές

Ότι δεν αφορά την Γαλλική δημοκρατία πιστεύω να έγινε πλέον φανερό.
Οι κόσμοι και τα γένη είναι κάπως μακριά από το γένος και τον κόσμο των Γάλλων.
Ο πληθυντικός χρησιμοποιείται για να δείξει την παγκόσμια ανθρωπότητα
και όχι τις όποιες φιλές του Γαλλικού Έθνους.

Η παγκόσμια δημοκρατία δέχτηκε την βίαιη μεταβολή που προκάλεσε
ο ραδιενεργός κυματισμός και άλλαξαν όλα τα παλιά κατεστημένα. Τα Έθνη της γης
μπήκαν κάτω από τους εξοπλιστικούς μανδύες ( manteaux convers )
και κρατικές συμμαχίες για την αντιμετώπιση του μεγάλου θανάτου που ξαφνικά το 1945
άλλαξε την αργή ροή των διεθνών γεγονότων.
Τώρα ήρθε η παγκοσμιοποίηση και αυτή κουβαλάει μαζί της τον μαζικό θάνατο.
Η ίδια έχει την γιγάντια δυναμική να παγιδεύει τους λαούς στις διαστροφές
των νέων ΜΑΓΩΝ με τα λευκά και κόκκινα.
Τι να γράψω για την ανθρώπινη τραγωδία που να μην το γνωρίζουν όλοι?Απορία
Τους πυρηνικούς εξοπλισμούς??? Τα πυρηνικά εργοστάσια???
Την βιομηχανία της ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ??? Το ασταμάτητο τρέξιμο για όλα???
Τα μεροκάματα του τρόμου??? Τα μεταλλαγμένα τρόφιμα???
Τo παλιό ξεροκόμματο, το καθαρό ψωμί ποιος το έχει τώρα???
Φάρμακα, φαρμάκια και φρικτά γεννήματα μπήκαν
και έγιναν απαραίτητα στην καθημερινότητα μας.

Τι γίνεται?Απορία

Πως άλλαξαν ΟΛΑΑπορία

Και δεν προλαβαίνουν οι παπάδες στα Νεκροταφεία???

ΠΟΙΟΣ τα άλλαξεΑπορία

Μα φυσικά οι blancs & rouges = οι άνθρωποι του 666

Οι άσπροι και κόκκινοι, όχι οι άσπροι και οι κόκκινοι. Δηλαδή δεν είναι κάποιοι άσπροι,
με όποιαδήποτε έννοια, και οι άλλοι οι κόκκινοι. Αυτοί εδώ φοράνε άσπρα ρούχα αλλά και κόκκινα.

Οι άσπροι = είναι οι αρχιερείς του νέου κόσμου,
οι πρωτεργάτες της αποτρόπαιης γενιάς,
οι οδηγοί στους νέους και επικίνδυνους δρόμους που καταλήγουν
στον μεγάλο τάφο, τον ετοιμασμένο να χωρέσει όλη την ανθρωπότητα.
Οι δρομολογητές στα στενά σοκάκια, τα γεμάτα δηλητηριώδη φίδια,
και πολλούς λασπότοπους με κριμένους η φανερούς Κροκόδειλους,
άγριους λύκους, πεινασμένους λέοντες και πολλά άλλα τρομακτικά ΘΗΡΙΑ ,
που ορμάνε και ματώνουν τους ανθρώπους,
λυμαίνονται την φύση και καταστρέφουν τα πάντα.

Οι άνθρωποι ΘΗΡΙΑ, οι 666, τα νέα αφεντικά της ανθρωπότητας = οι ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΙ

Ποιοι είναι ΑΥΤΟΙΑπορία

Από πού ήρθανΑπορία

Γιατί δεν φαίνονται???

Είναι οι άνθρωποι που εξέθρεψε η άβυσσος = οι της ραδιενέργειας!!!!!!!

Ήρθαν από τον θάνατο για να φέρουν τον θάνατο,
οι γεννημένη με την αποστολή της εσχάτης καταστροφής.
Πολλοί από αυτούς τους ξέρουν όλοι,
έχουν κρυφτεί καλά αλλά λίγο αν προσέξεις θα τους ξεχωρίσεις εύκολα.
Βρίσκονται ΜΠΡΟΣΤΑ και ΠΙΣΩ από ΟΛΑ.
Αυτοί αποφασίζουν για τα χρονικά δράματα, πόσοι και πότε θα πεθάνουν!!!!!

Είναι οι ΚΥΡΙΟΙ του γήινου κόσμου,
βρίσκονται παντού, σε όλα τα έθνη και λαούς,
προέρχονται από κάθε κοινωνικό επίπεδο, είναι πλούσιοι, φτωχοί και όλοι μαζί,
σαν μια γροθιά διαφεντεύουν την ανθρωπότητα,
πάντα με τα τα ΜΑΥΡΑ και ΧΑΟΤΙΚΑ συμφέροντα τους,
και με τις θυσίες τους κοκκίνισε η γη από το αίμα των αθώων.

Είναι τα αφεντικά, οι υποστηριχτές και οι θερμόαιμοι συνεργάτες
του ανθισμένου και καρποφόρου δέντρου της ΔΡΥΟΣ
= της σκληρής ραδιενεργούς τεχνολογίας.
Μπήκαν σε όλες τις θέσεις κλειδιά, προϊστάμενοι και θυρωροί,
με παχυλούς μισθούς και Σατανική απόδοση.

Δεν θα πω περισσότερα γιατί θα τους φανερώσω όχι εδώ αλλά όταν γράψω για αυτούς
στην αποκάλυψη του Ιωάννη, με τις σχετικές λεπτομέρειες.
Πιστεύω όμως, ότι ΚΑΤΙ λίγο,
όλοι καταλάβατε σε ποιους αναφέρεται ο αριθμός 666.

Στην αποκάλυψη θα αποκαλύψω = ποιο είναι το θηρίο,
την πληγή που θεραπεύτηκε, το πυρ το εξ ουρανού,
την εικόνα του, το χάραγμα στο μέτωπο και στο χέρι,
….. τα άλλα…. και τα μαθηματικά του θηρίου.

Οι κόκκινοι = οι άνθρωποι οι γεμάτοι αίματα,
οι σφαγείς, οι δολοφόνοι του μαζικού φόνου,
οι του ΤΡΟΜΟΥ , οι φαρμακεροί, οι μολυντές που εξαιτίας τους
πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι από τις αρρώστιες, τις βγαλμένες
από τα κόκκινα χέρια τους, και θα………δισεκατομμύρια άλλους.

Δεν έχουν καμία σχέση οι ταυτότητες με το 666,

η τα μικροτσίπ κάτω από το δέρμα των ανθρώπων, για τον εντοπισμό τους.
Παρά το μεγάλο και διεθνή θόρυβο που δημιούργησαν οι ψευδείς αυτές απόψεις
δεν κατάφεραν ΤΙΠΟΤΕ άλλο από το να παρακολουθούν οι άνθρωποι, για πολλές δεκαετίες,
την δαιμονισμένη δολιοφθορά της Αλήθειας,
δηλαδή έγιναν αιτία να μειώσουν την ορατότητα των πραγματικών
γεγονότων
και κάλυψαν τις σατανικές ραδιουργίες.

Ο κόσμος είδε εκατοντάδες κινηματογραφικές παραγωγές με αυτό το θέμα,
όμως όλες έχουν ΕΝΑ σκοπό = την απόκρυψη της αλήθειας
και την παραπλάνηση,
έτσι ώστε να μην βλέπουν ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΗ.

Δεν είναι ομάδα οποιασδήποτε μορφής, ούτε κάποιος λαός, ΕΝΑΣ σατανικός άνθρωπος,
γήινος η εξωγήινος.
Οι πολλοί δεν γνωρίζονται καν μεταξύ τους, και οι πολλοί πιστεύουν
ότι είναι και καλοί άνθρωποι, του ΘΕΟΥ!!!!!!!

Είναι οι ίδιοι οι κόκκινοι και οι άσπροι = 666 = εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι

flox


Χαλιλ Γκιμπραν……για το …666

Σεπτεμβρίου 15, 2007 - 3:43 μμ No Comments

ΧΑΛΙΛ ΓΚΙΜΠΡΑΝ……για το …666

Πώς τράνεψες στ`αλήθεια, λεγει αυτό
__ μ`όλα μαζί, που μεγαλώνουν γύρα __
και φτάνεις ως το μέγα σου εαυτό,
σ`αυτόν που η γέννησή σου σε είχε κλήρα…666

Στο 4στοιχο του ποιητή διακρίνουμε τα εξής βασικά ερωτήματα.

1) Ποιος μιλάει???:?:

2) Σε ποιόν μιλάει???:?:

3) Ποιος είναι ο Κληρονόμος????:?:

Επίσης

1> πώς τράνεψε??? 2> ο μέγας σου εαυτός??? 3> οι 3 τελείες στο τέλος…:?:???

* Πώς? Την ίδια ερώτηση κάνει και ο ΙΕΖΕΚΙΗΛ λέγοντας

τίνι ωμοίωσας σεαυτόν εν τω ύψει σου?

* τίνι . Αυτό και το πώς αποκαλύπτουν το ύψος, τον θαυμασμό και την απορία!! αφού ποτέ πριν , στη γη, δεν υπήρξε ένα παρόμοιο ΜΕΓΑΛΕΙΟ.

Δεν υπάρχει προηγούμενο συγκρίσιμο με τον αληθινά ΤΡΑΝΟ που θαμπώνει στο ύψος του τα ανασηκωμένα κεφάλια όσων προσπαθούν να τον δουν, να τον γνωρίσουν και ερευνήσουν.

Είναι δεδομένο γεγονός ότι ο Φαραώ είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ σε όλα τα χρονικά της γήινης ιστορίας.

Αποτελεί το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, το ΖΗΛΕΥΤΟ, το ΠΡΩΤΟ, το ΑΚΡΟΝ του ανθρώπου, σε πλούτος, δύναμη, τέχνες….είναι

Ο Μέγιστος Θεάνθρωπος ΠΑΙΑΝΑΣ του Σύμπαντος κόσμου,:!:

Ο Σαφέστερος, ο Ευκρινής, ο μη ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΟΣ.

τίνι = ο Τρανός = ο ραδιενεργός άνθρωπος της Ατομικής εποχής….1945+

Πως? Το πως έγινε η λαμπρή ανάσταση του ΚΟΥΤΣΟΥ βασιλιά με τα πολλά δώρα ? μας το λένε οι σοφοί, οι προφήτες κλπ.

Ο Νοστράδαμος είπε

De l`onde il moulle & le limbe & le pied = ο ραδιενεργός κυματισμός που έδωσε την ωστική δύναμη στα καλούπια, στα τεχνολογικά δένδρα και στα στηρίγματα του Ατομικού πολιτισμού.

Ο ΙΕΖΕΚΙΗΛ γράφει

η Άβυσσος ύψωσε αυτόν ( η ραδιενέργεια που βγήκε από τα βάθη του πυρήνα του ισοτόπου Ουρανίου 235 ), ύδωρ εξέθρεψεν αυτόν = ύδωρ Αβύσσου = η γνώση της ραδιενέργειας.

* Ποιος κληρονόμησε?? Μήπως η ανθρωπότητα?? Ο γήινος? o Σωσμένος? Ποιος είναι αυτός που για αυτόν γεννήθηκε ο Ατομικός άρχοντας με την πρωτοφανή περιουσία του? Αυτός για τον οποίο ο άλλος γεννήθηκε προορισμένος και χαραγμένος ως κληρονομιά και δική του ιδιοκτησία??? Την απάντηση δίνουν οι παλαιοί και αφού είμαστε στον ΙΕΖΕΚΙΗΛ ας τα δούμε.

_ και παρέδωκα αυτόν εις χείρας άρχοντος εθνών και εποίησε την απώλειαν αυτού.

_ και εξωλόθρευσαν αυτόν αλλότριοι λοιμοί από εθνών και κατέβαλον αυτόν επί των ορέων, εν πάσαις ταις φάραγξιν έπεσαν οι κλάδοι αυτού, και συνετρίβη τα στελέχη αυτού εν παντί τω πεδίω της γης, και κατέβησαν από της σκέπης αυτών πάντες οι λαοί των εθνών και ηδάφησαν ( κατεδάφισαν ) αυτόν.

_ εν ή ημέρα κατέβη εις άδου, επένθησεν αυτόν η άβυσσο, και επέστησα ( αφαίρεσα ) τους ποταμούς αυτής και εκώλυσα πλήθος ύδατος, και εσκότασεν επ`αυτόν ο Λίβανος, πάντα τα ξύλα του πεδίου επ`αυτώ εξελύθησαν.

Εδώ περιγράφονται όσα σε λίγο θα γίνουν. ΤΟ ΤΕΛΟΣ της ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ.

Κληρονόμος είναι ο σημερινός Άρχοντας των εθνών = ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο άνθρωπος της καταστροφής, αυτός είχε στην κληρονομιά του τα ραδιενεργά γεννήματα της ατομικής εποχής, αυτός είναι ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, ο κόκκινο βαμμένος ΟΡΦΕΑΣ, ο Οδηγός της κοινωνίας, ο Τρελός και Ανόητος που τα ρίχνει όλα στο γκρεμό.

Δεν είναι ο Σοφός, ο Αγαθός, ο Ταπεινός άνθρωπος ούτε ο Πονεμένος, ο Φτωχός, ο Ζητιάνος, ο Περιθωριακός, ο Αμόρφωτος, ο Κακομοίρης, ο Παρακατιανός, ο Αταίριαστος, ο Ασυμβίβαστος, ο καθυστερημένος ( γενικά ) άνθρωπος.

Είναι μόνο Ένας = Ο Σφραγισμένος από τον θάνατο για να φέρει τον θάνατο

Ο άνθρωπος – οι του 666 :evil:


* μ`όλα μαζί που μεγαλώνουν γύρα = Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ της καμένης, από την ραδιενέργεια, κοινωνίας…..< το πλήθος των τεχνολογικών παραγωγών > και από αυτό γεννήθηκε και το πλήθος του < 666 >


* Ποιος είναι αυτός που μιλάει? :?: < λέγει αυτό > …αυτό ?????

Σίγουρα δεν είναι κανένας της εποχής μας. Οποιαδήποτε κατηγορία ανθρώπων δεν είναι σε θέση να κρίνει γιατί δεν γνωρίζει τα παρελθόντα.

ΑΥΤΟΣ είναι ο λέγων, ο Βλέπων, ο Προφήτης, ο διαχρονικός άνθρωπος που ξεχωρίζει τα δρώμενα στη γη, οι Ιεροφάντες, οι παλιοί άγιοι μύστες οι πριν το 2.000 πχ, είναι ο Οδυσσέας όταν είδε την Ιθάκη να αστράφτει στα αστέρια

Είναι….αυτοί….αυτό το πλήθος, που με απορία κοιτάζουν το ΦΑΝΤΑΣΜΑ της ΝΥΧΤΑΣ.

Σε αυτό το πλήθος μετρούνται και οι αυτόπτες μάρτυρες της προηγούμενης γενιάς. Οι γεννημένοι πριν το 1945 και δεν ήσαν μωρά, αυτοί που θαύμασαν την αλλαγή, έκλαψαν και πονούν ακόμα από τα ανομήματα του 666.

* και φτάνει ως τον μέγα σου εαυτόν = τίνι ωμοίωσας σεαυτόν εν τω ύψει σου?

Ο ραδιενεργός άνθρωπος της ατομικής εποχής ξεκίνησε το 1945 νεογέννητο μωρό και αφού έβαλε φωτιές στα τεχνολογικά κλαδιά δημιούργησε το ωστικό κύμα που τελικά γέννησε το δάσος του 666.

Εκεί με μανία πότιζε τις τέχνες στις ρίζες, στα φύλλα, στα άνθη και λάμπρυνε τους καρπούς των δένδρων. Πέρασαν οι δεκαετίες του 60, 70, 80 και στις 2 τελευταίες φούντωσαν τα έργα του ανθρώπου σε κάθε του παραγωγή με απίστευτη ΥΛΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ.

Τα έτη 2.000 + η ανθοφορία και καρποφορία έφθασε στα άκρα του κόσμου και ο νέος Φαραώ κατέκτησε την ανθρωπότητα, την τεχνολογία, τον πολιτισμό στο ύψος του ΟΛΟΥ. Μαζί του και το 666 ολοκλήρωσε την πληρότητα του < την κλήρα του >.


Η Βαβυλώνα στην ψηλότερη κορυφή του ψηλότερου τεχνολογικού βουνού της γης.

Την κορυφή του βουνού και τα από κάτω στηρίγματα της τα έχει από κλήρα ο Υιός της απώλειας, ο άνθρωπος με τα 666 ρια.

* Οι 3 τελείες … = 666 = το κρυμμένο του ποιητή.


Σημείωση» < Ο Μέγιστος Θεάνθρωπος ΠΑΙΑΝΑΣ του Σύμπαντος κόσμου >

Επειδή γνωρίζω και σέβομαι την θρησκευτική ευαισθησία των πιστών ανθρώπων θα εξηγήσω τι εννοώ με την παραπάνω έκφραση.

1) Θεάνθρωπος με την έννοια ότι ήρθε ο θεός και γεννήθηκε στη γη είναι ΕΝΑΣ και Αυτός είναι ο Χριστός. Δεν είχε ποτέ ξαναγίνει κάτι παρόμοιο.

2) Παιάν = ο θεός της ύλης, η καλύτερα οι υλικές δυνάμεις που γεννήθηκαν εκ του Αγίου Πνεύματος.

3) Ο πρώτος υλιστής άνθρωπος γεννήθηκε στη γη μετά την ανυπακοή και την πτώση του από τον παράδεισο της ΤΡΥΦΗΣ που ήταν στην Αφρική.

4) Ο διάβολος είναι ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΥΛΙΣΤΗΣ του Σύμπαντος. Όμως τα συσσωρευμένα δαιμόνια έδεσαν αυτόν στην κόλαση όπου η ΜΑΓΙΑ είναι σταματημένη. Δεν παράγουν, δεν τεχνουργούν, δεν έχουν επιστήμες και καμία δράση. Άνθρωποι όντες ξέπεσαν σε ζωώδης συμπεριφορές. Έχουν διαστημόπλοια και έναν βασικό τρόπο επιβίωσης, τεχνολογία, που με τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτά των ανθρώπων της γης. σε οποιαδήποτε εποχή, ακόμα και όταν η ανθρωπότητα κοιμόταν για 11.000 χρόνια.

5) Μετά από αυτά ο άνθρωπος της ατομικής εποχής θεωρείται ο Πρώτος και ανώτερος < θεός > Υλιστής που γεννήθηκε ποτέ στη γη και σε όλο το Σύμπαν. Γιατί στην αστρική κοινωνία των αγίων δεν δημιουργούν ΥΛΙΚΑ αλλά πνευματικά τεχνολογικά αγαθά.


flox


Προφητεία Ν° 2 (666)

Σεπτεμβρίου 9, 2007 - 8:58 μμ 2 Comments

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Νο 2

Όπως ήδη έγραψα ο Νοστράδαμος προφήτευσε τα γεγονότα του 20ου αιώνα και ειδικά της Ατομικής εποχής.

Δεν υπάρχει καμία προφητεία του που να αναφέρεται σε προγενέστερα ιστορικά δρώμενα.

ΟΥΤΕ ΜΙΑ

Όσα έχουν μεταφραστεί μέχρι σήμερα είναι λάθος και δεν έγραψε για τον Λουί Παστέρ η την Γαλλική επανάσταση αλλά μόνον για τον αιώνα τον οποίο προφήτευσαν και οι άλλοι μεγάλοι στα ιερά βιβλία της γης, από τις παλιές και νέες θρησκείες και οι σοφοί του κόσμου.

Γιατί λοιπόν εμείς που ζούμε όσα αυτοί προφήτευσαν αδυνατούμε να τα διαβάσουμε?

Και καλά να μην καταλάβουμε έναν η δύο και τρείς από αυτούς αλλά κανέναν?

Αφού όλοι σε εμάς τα έστειλαν από τις άκρες του χρόνου.

Μόνον ο σημερινός άνθρωπος μπορεί να διαβάσει ΟΛΑ τα αρχαία γραπτά.

Πρέπει όμως να γνωρίζεις την αληθινή ιστορία των γήινων και πολλά άλλα για να λυθούν τα μυστήρια και σχεδόν τα γραμμένα είναι ολόιδια μεταξύ τους και συμπληρωματικά.

Τότε βρίσκεις τις λεπτομέρειες από τον ένα στον άλλο, αρκεί να μπορείς να διακρίνεις τα ψέματα που μπήκαν εκεί στο ταξίδι του χρόνου, να τα πετάξεις και να κρατήσεις μόνο τα λαμπρά φώτα της αλήθειας.

Ο Νοστράδαμος άρχισε τις φοβερές του προφητείες με πρώτη την πυρηνική διάσπαση των ραδιενεργών στοιχείων.

Μας περιέγραψε τι έγινε τον Ιούλιο του 1945 στην έρημο του Νέου Μεξικού όπου οι διαβολικοί επιστήμονες ξανάβγαλαν τον θάνατο στη γη.

Στη 2η προφητεία του λέει τι συμβαίνει από εκεί και μετά και στην 3η πάει πιο πέρα και η συνέχεια αποκαλύπτει τα συμβάντα, που τα ζούμε με τις γνωστές συνέπειες.

Εγώ άνοιξα την 1η σελίδα. Οποιοσδήποτε ιερός μελετητής μπορεί τώρα να διαβάσει όλες τις προφητείες με άνεση, σιγουριά, χωρίς να παιδεύεται αρκεί να εννοεί και να τα βάζει στη σωστή θέση.


Ας πάμε στην 2η ερμηνεία.

La verge en main mise au milieu des BRANCHES

De l`onde il moulle & le limbe & le pied

Un peur & voix fremissant par le manches:

Splendeur divine. Le divin pres s`assied


ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Η βέργα στο χέρι τοποθετείται μέσα στα κλαδιά

Το κύμα ( φτάνει ) στο καλούπι και στο πλατύφυλλο

Και στο πόδι

Ένας φόβος και φωνή τρόμου ( προέρχεται ) από τους κρατούντες

Λαμπρότητα θεία. Αυτή κοντά κάθεται.

Με πρώτη ματιά βλέπουμε ότι η βέργα, το χέρι, και τα κλαδιά δημιουργούν το κύμα που φτάνει και παρασύρει τα πάντα.

Τι είναι αυτό που γεννήθηκε και φόβισε τόσο πολύ την ανθρωπότητα???

Και η τρομακτική φωνή ??

Πως ζωντάνεψαν στη νύχτα τη Σατανική λαμπρότητα της Ατομικής Εποχής????

Για να δούμε όσα έγραψα πρέπει να αποκαλύψω τον Ερμητισμό του ξύλου.

* Από το χέρι παράγεται η τεχνολογία.

Η τεχνολογία λοιπόν και τα Ερμητικά της.

_ Οι άνθρωποι είναι οι Μάγοι της τέχνης, όλοι θέλουν να τεχνουργούν και δεν σταματούν ποτέ αυτή τη δράση. Από τα χέρια μας βγαίνουν πολλά, άλλα σημαντικά και άλλα ασήμαντα και προσπαθούν να ευοδωθούν στην κοινωνία η οποία επιλέγει από αυτά όσα έχει ανάγκη.

_Έτσι από την στιγμή της πράξης μέχρι τη μαζική παραγωγή υπάρχει μεγάλη απόσταση για τις περισσότερες τέχνες.

_ Όταν μια τεχνολογία ξεχωρίσει τότε αυτή απλώνεται εύκολα και φτάνει τελικά να ριζώσει. Μετά έρχεται η βλάστηση, η ανύψωση του δένδρου, τα φυλλώματα, τα άνθη και τέλος

οι καρποί. = τα προσφερόμενα στην κατανάλωση προϊόντα.

Σε μια νέα εποχή πάντα η γέννηση ενός τεχνολογικού δένδρου φέρνει και άλλα δένδρα που όλα μαζί δημιουργούν το δάσος του τρόμου ( στη γη ).

Ο Ερμητισμός έδωσε στα γήινα δένδρα ξεχωριστές δυνάμεις με απόκρυφους συμβολισμούς

όπως

* η Δρυς = το δένδρο του Δια, για τους γήινους = η εφαρμοσμένη τεχνολογία της ραδιενέργειας.

* Η Ελιά = η τεχνολογία που αποφέρει την ειρήνη σε καιρούς βίας.

* Ο Πρίνος = η αειθαλής δρυς, πουρνάρι = σκληρός ως ο πρίνος

= ο θάμνος της Δρυός = τα χαμηλά της δρύινης φωτιάς

Στην ΣΩΣΑΝΝΑ, το 1ο κεφάλαιο του Δανιήλ, τώρα καταλαβαίνουμε τι έγινε !!!!!!!

* Η Ιατρική είναι άλλο δένδρο με πολλά κλαδιά.

* Τα μεταφορικά μέσα στη γη, στο νερό, στον αέρα και στο διάστημα έχουν τα δένδρα τους αρκετά καρποφόρα.

* Σήμερα και το μικρότερο προϊόν παράγεται από κάποιο μεγάλο τεχνολογικό δένδρο.

_ Πριν το 1945 υπήρχαν πολλά ερμητικά δένδρα, έλλειπε όμως ΑΥΤΟ που δίνει γρήγορη τροφή σε όλα τα άλλα. Η ζωή θα προχωρούσε αργά στο δάσος μέχρι τη γέννηση της Δρυός, την πανίσχυρη και σκληρότατη ραδιενέργεια που με τη φωτιά της ανάβει όλα τα κλαδιά, τα δένδρα και τα παρασύρει στο δικό της θανατερό δρόμο.

La verge en main = το ραβδί στο χέρι.

_Αυτό συμβολίζει το μαγικό ξύλο της εφαρμοσμένης τεχνολογίας από όλα της τα δένδρα. Είναι η κυρίαρχη συνιστώσα δύναμις που πάνω της έχουν βάλλει οι άλλες το μέρισμα τους γινόμενες υποτελείς σε όσους κρατάνε τα ραβδιά.

_Όταν κινήσει το χέρι τη μαγική βέργα ενεργοποιούνται τα πάντα προς την αυτή κατεύθυνση.

_ Το 1945 το μαγικό ραβδί ήταν το απόσταγμα της Βιομηχανικής εποχής και είχε ήδη παράγει τη γνωστή βιομηχανία σε μηχανές, Ηλεκτρισμό, αεροναυπηγική, Ναυτιλία, τα συμβατά όπλα, την 7η τέχνη…. κλπ.

_ Ήταν μεγάλο πράγμα ο μαύρος Μάγος με το διαβολικό ραβδί του με ένα δάκτυλο να δίνει στη νύχτα φως, πατώντας μόνο τον Ηλεκτρικό διακόπτη.

* Όλα όσα τεχνούργησε ο άνθρωπος μέχρι το τέλος του 2ου παγκόσμιου πολέμου
δημιούργησαν το…… La verge en main……… που άναψε το φυτίλι στον πυρηνικό
αντιδραστήρα.

* Αμέσως μετά την πυρηνική διάσπαση το….. LA VERGE EN MAIN απέκτησε άλλη
δυναμική και νέα προοπτική τεχνολογικής εξέλιξης,
τέτοια που κανένα προηγούμενο ραβδί δεν είχε ΠΟΤΕ.
Ούτε στα χρόνια των μακρινών προγόνων μας, στην χρυσή εποχή της ΕΔΕΜ και αργότερα στην εποχή του μεγάλου Ασκληπιού, ( 16.000, 11.000 χρόνια πριν αντίστοιχα )

* Μετά την πυρηνική διάσπαση ο επιστημονικός κόσμος δημιούργησε το πιο δυνατό και ερωτικό??? ραβδί!!!!!
από τότε που πάτησε ανθρώπινο πόδι στη γη.


* Η δραστική του δύναμις θα φανεί από τις περεταίρω αναλύσεις μου επί της προφητείας.

*Το προηγούμενο έριχνε τις βόμβες από τα αεροπλάνα, τα κανόνια και τα Τανκς και σκότωνε εκατοντάδες ανθρώπους,

το δικό μας, αυτό που έχει στα χέρια του ο Δράκουλας, ( δράκος + ύλη ), ( ο άνθρωπος της ραδιενέργειας ), εξοντώνει τη γη και τα επάνω σε αυτήν με μια απλή κίνηση!!!!!!


Σελίδα 2η

* Des BRANCHES = τα κλαδιά, παρακλάδια, διακλαδώσεις, κλάδοι.

O άνθρωπος στην αρχή της ατομικής εποχής κρατώντας στα χέρια του το νέο πυρηνικό ραβδί που έβγαζε την φρικαλέα φωτιά, άναψε με αυτήν και τις άλλες επιστήμες και τέχνες και μετέδιδε σε αυτές τη δική της ραδιενεργό δύναμη. Οι προηγούμενες τέχνες της βιομηχανικής εποχής γέμισαν με ραδιενέργεια. Τα τεχνολογικά δένδρα, τα παρακλάδια και οι κλάδοι της επιστήμης δέχτηκαν την ενέργεια από το αναμμένο δρύινο ξύλο.

* mise = η πράξη, η ενέργεια………ραδιενέργεια, έκανε πραγματικότητα το άναμμα των τεχνών σε όλους τους κλάδους της επιστήμης.

* au milieu = στο μέσον, μέσα, μεταξύ, …..δεν επηρέασε απλά τα άλλα τεχνολογικά δένδρα αλλά μπήκε στο κέντρο, έγινε η νέα ρίζα = η αρχή παντός πράγματος και τα πύρινα θεμέλια που άλλαξαν τα πρώτα και τα έσπρωξαν σε γρήγορη ανάπτυξη.

* De l`onde = το κύμα, ο κυματισμός.

Έγινε η πυρηνική δοκιμή και ο κυματισμός της νέας εποχής εξαπλώθηκε παντού και άρχισαν οι χοροί και τα τραγούδια του νέου Τραγοπόδαρου ανθρώπου.

Δεν έμεινε τίποτα από τα παλιά, όπως ήσαν, άλλαξαν τα πάντα. Άχρηστα τα άλογα, τα πρώτα μοντέλα σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα, μεταφορικά μέσα, οι πόλεις λάμπρυναν και η γη από ασπρόμαυρη έγινε έγχρωμη.

Εγώ και η γενιά μου και η προηγούμενη του πατέρα μου είδαμε την ταχύτητα της μεταβολής, νοιώσαμε το τρέξιμο, τα πόδια μας μάτωσαν, η καρδιά μας ράγισε, το σώμα αρρώστησε από το πολύ τρέξιμο και τον τρόμο του αυξημένου θανάτου.

Αυτό το κύμα δεν άφησε τίποτα παλιό όρθιο, γκρέμισε τις πριν αξίες και τις μόλυνε με τα μεγάλα δαιμόνια που μεταφέρει στα νερά του.

Στις Γραφές ο κυματισμός αναφέρεται ως = οι βόρειοι, βοράς, και τα παλιά = οι Νότιοι, Νότος. Γράφουν πολλά για τον πόλεμο των βορείων κατά των Νοτίων.

Μπορώ να γράψω χιλιάδες σελίδες για τα γεγονότα και τα συναισθήματα που γέννησε ο ραδιενεργός κυματισμός και έφερε τον άνθρωπο από την μία εποχή στην άλλη. Όλοι ένοιωσαν τότε την αλλαγή.

Ο Νοστράδαμος αποκαλύπτει τι επηρέασε ο ραδιενεργός κυματισμός στις επιστήμες, τις τέχνες και στη ζωή μας.

* il moulle = καλούπι, φόρμα.

Το νέο κύμα έφτασε πρώτα στις μητρικές παραγωγές. Οι παλιές φόρμες πετάχτηκαν και άλλα ολοκαίνουργα πρότυπα έκαναν την εμφάνιση τους. Τα παλιά δεν ήσαν ικανά να ακολουθήσουν τους γρήγορους ρυθμούς παραγωγικότητας. Το νεογέννητο ζητούσε άμεση εξέλιξη, έτρεξε τον άνθρωπο και τον τρέχει ακόμα. Ο αέρας από τα selle d`aerain , γέμισε πρωτόγνωρες μυρουδιές και οσμές θανάτου των παλαιών, των αρχαίων, των ανθρώπων, των ζώων και της φύσης.

* & le limbe = LIMBE είναι το πλατύ μέρος του φύλλου, το έλασμα και το άκρο.

Το πλατύφυλλο μας δίνει τα μεγάλα δένδρα με τα πολλά και πλατιά φύλλα, αυτά που βρίσκονται συνήθως στα άγρια δάση. Ο κυματισμός έφτασε γρήγορα στο δάσος = σε ολόκληρο τον επιστημονικό και τεχνολογικό πολιτισμό του νέου ανθρώπου, του γιού της Γερμανίας = στη γενιά μετά τον 2ο παγκ. Πόλεμο.

Άλλαξε ο πολιτισμός, η γη φόρεσε λαμπρά ρούχα αλλά Χάλκινα γιατί στο τέλος η λάμψη χάνεται και μένει η μαυρίλα με την ανθρωπότητα παραδομένη να κοιμάται στο μαύρο δάσος των δαιμόνων.

Το ελατήριο = ελατήρ = ο απομακρύνων, βάζω κάτι σε κίνηση, να κινηθεί μπροστά.

Η ατομική εποχή έδωσε κίνηση στα πάντα και τα πέταξε μπροστά.

Το άκρον = το ύψιστο σημείο, κορυφή, άκρα της γης, ο ύψιστος βαθμός, ο πρώτος, έξοχος, υπέροχος.

Το ραβδί της φωτιάς ύψωσε τον πολιτισμό μας στο ψηλότερο σημείο από τις αρχές του γήινου χρόνου. Τον άπλωσε σε όλη τη γη,

LE DIVIV = Ο ΠΡΩΤΟΣ, Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ, Ο ΕΞΟΧΟΣ

* & le pied = το πόδι

Ο κυματισμός φθάνει και στο πόδι. Είναι δεδομένο ότι ένας μεγάλος πολιτισμός, σαν τον σημερινό, δεν θα στεκόταν όρθιος αν τα στηρίγματα του, οι βάσεις του, ήσαν αδύναμες. Έτσι όσα έχουν σχέση με την στήριξη του γεννημένου Γίγαντα πήραν δυνάμεις από την ραδιενεργό πηγή και έγιναν οι κουτσοί στυλοβάτες, με το σιδερένιο πόδι και το πλατύ χωμάτινο. Ο Σίδηρος της βίας, των όπλων, του εξαναγκασμού και η πλατιά άρρωστη κοινωνία που για ψίχουλα στηρίζει το ΤΕΡΑΣ της συμφοράς της.

Παρατηρούμε ότι αυτά που διαβάζουμε εδώ στον Νοστράδαμο τα βρίσκουμε και στον δίσκο της Φαιστού, σχεδόν αντίγραφα, αλλά και σε άλλους όπως θα δείξω.

* un peur = ένας φόβος!!!!!:?:

Δεν ήρθαν όλα αυτά, για τα οποία πολλοί χαίρονται, χωρίς πόνο, θλίψη, μεγάλο θάνατο και αίμα που τρέχει ασταμάτητα και έβαψε κόκκινα τα ποτάμια. Οι γιατροί και οι Παπάδες δεν προλαβαίνουν τους αρρώστους και τους πεθαμένους. Όσα Νοσοκομεία και Νεκροταφεία αν κτίσουμε δεν φτάνουν γιατί η αρρώστια και ο θάνατος αυξάνουν γεωμετρικά.

Ο φόβος από την Χιροσίμα πέρασε στον ψυχρό πόλεμο, στο μαζικό καρκίνο και στην απορία της αγωνίας για το μέλλον. Ο φόβος ξαναγεννήθηκε το 1945 και σήμερα κατέκτησε την ανθρωπότητα που τρέμει σε κάθε της στιγμή.

Συνεχίζεται:arrow:

* & voix fremissant par les manches
fremissant = τρέμοντας, τρεμουλιάζοντας,
les manches = οι λαβές, χερούλια, μανίκια,…πιάσιμο….οι δυνατοί…οι κρατούντες.

* & voix = και φωνή.:?:
Η φωνή του φόβου από τους δυνατούς που κρατούν το ραδιενεργό ραβδί. Οι κατέχοντες αυτό δεν είναι τώρα αυτοί που ήσαν πριν = οι συνομιλητές, οι διαλλακτικοί, οι διαπραγματευόμενοι,
οι κοινοί άρχοντες του κόσμου. Η δύναμη της φωτιάς τους έκανε αλαζόνες, υπερόπτες, δυνάστες, γίγαντες με θηριώδη φωνή που όταν μιλάνε οι άλλοι παγώνουν στην αδυναμία τους. Έφτασαν και ξεπέρασαν τους διαβολικούς Άτλαντες και η ωστική λαλιά τους έθαψε αρχικά 2 πόλεις, την άκουσαν οι ωκεανοί, τα ζώα οι άνθρωποι….η ΦΥΣΗ.

Τα Λιοντάρια της ζούγκλας βρυχώνται τις νύχτες στο δάσος του Δράκουλα. Οι θυσίες στους δαίμονες δεν σταματούν ούτε για ξεκούραση, δισεκατομμύρια τα θύματα στη γη και η κοινωνία μαυροντυμένη στο αιώνιο πένθος της περιμένει ανήμπορη τον αφανισμό της.


* Splendeur divin.

Splendeur = η μεγαλοπρέπεια, το μεγαλείο, η λαμπρότητα

diviv, divine = θείος, εξαίσιος, έξοχος,


Με το άναμμα των τεχνολογικών κλαδιών ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ μετά από μία μακρινή πορεία 11.000 ετών ΗΡΘΕ το ΞΗΜΕΡΩΜΑ της νέας ΛΑΜΠΡΗΣ εποχής.


Η κοιμισμένη ανθρωπότητα, ακίνητη στον τάφο της, ΣΗΚΩΘΗΚΕ, ο Ορφέας φόρεσε τα τριχώδη τραγοπόδαρα του και ανηφόριζε προς την κορυφή του ΒΟΥΝΟΥ.

Τα τραγούδια του ξύπνησαν και τους πιο κοιμισμένους. Οι τραγικοί ήχοι βγαλμένοι από τα πύρινα δένδρα τρέλαναν τον κόσμο που πιάστηκε σε χορωδίες από τη χαρά του πλούτου και της αφθονίας του ΕΥΦΡΑΤΗ.


Τι και αν είναι δηλητηριασμένα:?: Τι και αν από τον ένα τάφο πάνε στον άλλο:?:


Τώρα, 1945 + ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και στόλισε τα γιορτινά Έλατα με αστραφτερά παιχνίδια για παιδιά μικρά και μεγάλα.


* Le divin pres s`assied

pres = κοντά, σύντομα, πλησίον

s`assied = αυτός κάθεται

Δεν πέρασαν δεκαετίες ούτε αιώνες,. Το πείραμα πέτυχε, το ωστικό κύμα άγρια μετάλλαξε τα πάντα και εκεί κοντά γεννήθηκε …..ΙΔΟΥ …Ο


Le divin = O ΑΝΘΡΩΠΟΣ της ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:twisted: …….. :arrow: .μαζί του ο 666

Για το 666 αναλυτικά στον ΙΩΑΝΝΗ σε άλλο θέμα?????

Συνεχίζεται:arrow:


Σελίδα 3η

Σίγουρα αρκετοί θα πουν, μα πως είναι δυνατόν τα κλαδιά, τα ξύλα και τα φύλλα να κρύβουν επιστημονικά μυστικά και γεγονότα που αφορούν τέχνες και άλλα.

Και όμως μεγάλο μέρος της απόκρυφης γραφής βασίζεται στη φυτική δημιουργία. Η δυσκολία της καθαρής ανάγνωσης οφείλεται πρώτιστα στο θάνατο των 2 προφητών.

Ίσως σήμερα να γίνεται η ανάσταση τους. Για τούτο λέγω ότι τα λόγια μου είναι σωστά και δεν τα λέγω μόνον εγώ αλλά και οι παλαιοί του κόσμου, όπως ο

ΙΕΖΕΚΙΗΛ.

* υιέ ανθρώπου, ειπόν προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου

και τω πλήθει αυτού»

τίνι ωμοίωσας σεαυτόν εν τω ύψει σου?


* ιδού Ασσούρ κυπάρισσος εν τω Λιβάνω και καλός ταις

παραφυάσι και υψηλός τω μεγέθει, εις μέσον νεφελών

εγένετο η αρχή αυτού.


* ύδωρ εξέθρεψεν αυτόν, η άβυσσος ύψωσεν αυτόν, τους

ποταμούς αυτής κύκλω των φυτών ατού και τα συστέματα

αυτής εξαπέστειλεν εις πάντα ξύλα του πεδίου.


* ένεκεν τούτου υψώθη το μέγεθος αυτού παρά πάντα τα ξύλα

του πεδίου, και επλατύνθησαν οι κλάδοι αυτού αφ`ύδατος πολλού.


* εν ταις παραφυάσιν αυτού ενόσσευσαν πάντα τα πτεινά του

Ουρανού, και υποκάτω των κλάδων αυτού εγεννώσαν πάντα τα

θηρία του πεδίου, εν σκιά αυτού κατώκησε παν

πλήθος εθνών.


_ Ποιος είναι ο Φαραώ, η Αίγυπτος, οι Ασσούρ και ο Άρχων Βαβυλώνας, είναι μεγάλη ιστορία για να την πω εδώ.

:arrow: Αμέτρητες λεπτομέρειες για το 666 υπάρχουν σε όλα τα ιερά κείμενα των λαών!!!!!! :!:

Συνεχίζεται:arrow:

_ Δεν νομίζω οι προφήτες να ασχολήθηκαν με την γνωστή Αίγυπτο και τους βασιλείς της. Οι συμβολισμοί προέρχονται από άλλα πανάρχαια γεγονότα ( 16.000 χρ. πριν ), όταν πρωταγωνιστούσαν ΤΟΤΕ και είναι ίδιοι με τους σημερινούς Γίγαντες – Αιθίοπες και τον λαμπερό Φαραώ.


_ Ο σημερινός Φαραώ και η Αυτοκρατορία της καψαλισμένης κοινωνίας.


_ Τα γραμμένα του ΙΕΖΕΚΙΗΛ λένε αυτά ακριβώς που έγραψα.
Τη θέση της Δρυός πήρε η Κυπάρισσος λόγο του μεγάλου ύψους που την ξεχωρίζει
από τα άλλα γνωστά δένδρα.

_ Η άβυσσος ύψωσε αυτόν = τον Ατομικό Λυκάνθρωπο. …και μ`αυτόν μαζί τον 666

_ Το de l`onde = ήγαγε κύκλω των φυτών και τα συστρέματα αυτής ( ραδιενέργειας ) εξαπέστειλε εις πάντα τα ξύλα.

Όχι μόνον είναι τα ίδια λόγια αλλά καθαρά αντίγραφα. Αντίγραφα που για να τα γράψεις δεν αρκεί να διαβάσεις αλλά πρέπει να στα πεί ο Θεός.

_ Στα ραδιενεργά κλαδιά της κυπαρίσσου γεννήθηκαν τα πετούμενα = αεροπλάνα, πύραυλοι, διαστημόπλοια κλπ

_ Και κάτω από τα ίδια κλαδιά δημιουργούνται τα θηρία της μάχης = τα οπλικά σύγχρονα κατασκευάσματα.


Απίστευτη είναι η αποκάλυψη

Παν πλήθος εθνών σκεπάστηκε με τους φρικώδης χιτώνες των σημερινών Φαραώ.


_Και επλατύνθησαν οι κλάδοι, και τα φύλλα από το ύδωρ της αβύσσου = τη γνώση της ραδιενέργειας.


* ο Άρχων Βαβυλώνας = 666 = ο γιός της καταστροφής, αυτός που θα καταστρέψει τη γη.


* ΑΙΓΥΠΤΟΣ = όσοι έχουν πυρηνικούς εξοπλισμούς, πυρηνικά εργοστάσια, και όποιας μορφής πυρηνικό παράγωγο η προϊόν.

Την εποχή της ΕΔΕΜ γεννήθηκε ο 1ος χρυσός πολιτισμός στη γη. Όσα τότε δημιουργήθηκαν είχαν το δηλητήριο του φιδιού – δράκου – ραδιενέργειας και την ευρύτητα την ανάλογη με εκείνο τον πληθυσμό.

Έφτιαξαν διαστημόπλοια και ανέβηκαν στο διάστημα όπου γνώρισαν τους συγγενείς τους, στη σφαίρα των αστερισμών.

Όμως εκείνος ο Φαραώ είχε ποιότητα αλλά μικρή παραγωγικότητα σε σύγκριση με αυτήν του σημερινού. Σήμερα όλα τα δένδρα, οι κλάδοι και οι παραφυάδες παράγουν την ΑΦΘΟΝΙΑ και την ΠΟΙΚΙΛΙΑ στα πάντα προϊόντα.

Την μεγάλη αυτή διαφορά αποκαλύπτει

ο ΙΕΖΕΚΙΗΛ.

* και εγένετο καλός εν τω ύψει αυτού δια το πλήθος

των κλάδων αυτού, ότι εγενήθησαν αι ρίζαι αυτού εις ύδωρ πολύ.


* κυπάρισσοι τοιαύται ουκ εγενήθησαν εν τω παραδείσω του θεού,

και πίτυες ουχ όμοιαι ταις παραφυάσιν αυτού, και έλαται ουκ

εγένοντο όμοιαι τοις κλάδοις αυτού’ παν ξύλον εν τω παραδείσω

του θεού ουχ ωμοιώθη αυτώ εν τω κάλλει αυτού.


* δια το πλήθος των κλάδων αυτού, και εζήλωσαν αυτόν τα ξύλα

Του παραδείσου της τρυφής του θεού.


_ Ο αναφερόμενος παράδεισος είναι αυτός της ΕΔΕΜ της Αφρικής. Δηλαδή σήμερα μπορεί να έχουμε το χάλκινο μετάλλιο, γιατί εμείς είμαστε στην ερημιά, έξω από τους ουράνιους, όμως τα τεχνολογικά προϊόντα είναι ασύγκριτα πιο πολλά και λαμπερά έτσι που χάζεψαν οι άνθρωποι μπροστά στις βιτρίνες των καταστημάτων, σαν τις κότες μπροστά στα πίτυρα.


* Το 666 δεν είναι ο γιός του διαβόλου που ήρθε η θα έλθει να γεννηθεί στη γη, όπως ο Χριστός.


* Η γέννηση του Χριστού στη γη και η ένδυση του φωτός με την σάρκινη αμαρτία
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ως το μέγιστο θαύμα και …..εξεπλήτοντο οι ουρανοί ….οι άγιοι, οι άγγελοι
και τα θεώμενα αδέρφια του ΙΗΣΟΥ.


* Μία αντίστοιχη διαβολική γέννηση είναι εντελώς αδύνατη

Στην κόλαση δεν έχουν ανιούσα αγωγή και ο βόθρος δεν κάνει θαύματα, δηλαδή
να δημιουργήσουν κάτι λιγότερο ακάθαρτο από αυτούς που είναι ο άνθρωπος
της γης.

* Μην περιμένετε άλλο τον γιό του διαβόλου.:!:

Ο ΓΙΟΣ της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ είναι ΕΔΩ, :twisted: 666

τον γέννησαν οι άνθρωποι, απουσία του διαβόλου, είναι ένα μεγάλο μέρος της ίδιας Ατομικής κοινωνίας. Εκεί θα τον βρείτε αν τα μάτια ξεφύγουν από τα κολλημένα σκοτάδια.

* Εγώ όπου συναντώ το 666 θα το φανερώνω, γιατί όλες οι γραφές γράφουν γι αυτόν. Στο τέλος θα αποκαλύψω τα του ΙΩΑΝΝΗ με λεπτομέρειες και θα εξηγήσω τα απόκρυφα μυστικά του 666.

* Τότε τα μάτια θα ανοίξουν και τα χείλη των ανθρώπων θα μιλάνε καινούργια λόγια και θαυμαστά ακούσματα θα φτάνουν στα αφτιά.


flox


Οι αληθινές ερμηνείες

Αυγούστου 29, 2007 - 11:49 πμ No Comments

Λίγα λόγια για τον Νοστράδαμο

Πιστεύω ότι ο Νοστράδαμος δεν έγραψε τις προφητείες του με αυτόν τον τρόπο από τον φόβο της Ιεράς Εξέτασης, ούτε ήταν Αστρολόγος και ότι άλλο έχει γραφτεί.
Είναι ένας από τους δύο μεγαλύτερους Προφήτες μετά τον Χριστό, μιλούσε με το Θεό χωρίς Τρίποδες και άλλες ανοησίες, όπως υποτίθεται ότι γινόταν στα Μαντεία.

Οι λεπτομέρειες των γεγονότων ξεπερνούν την όποια φαντασία, μελέτη, μυστικιστική γνώση, τυχόν βιβλία που πιθανόν να βρήκε σε στοές η ότι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε.
Τέτοιες λεπτομέρειες είναι ισάξιες, ίσως και ανώτερες των μεγάλων προφητών των ιερών βιβλίων ακόμα και του αποστόλου Ιωάννη στον οποίο δόθηκε η αποκάλυψη.

Τα σημερινά γεγονότα ήσαν πάντα φανερά και προβλέψιμα αν κάποιος κρατούσε η έβρισκε τις ρίζες των μακρινών προγόνων μας. Όμως μετά την καταστροφή της Σφίγγας τα μεταφερόμενα βρώμισαν και η αλήθεια γέμισε ψέματα.

Όσα και αν έγραψε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος και η Θεά Αθηνά σε πέτρες, δόγματα, στοές, μύθους και παραμύθια όλα….χάθηκαν.
Μετά το 2.000 πχ μόνο με θεϊκές αποκαλύψεις οι άνθρωποι θα παίρνουν την αλήθεια.
Το ίδιο και μετά τον Χριστό.

Ο Χριστός δεν ήρθε στη γη για να πει τα του Μέλλοντος αλλά κυρίως να ανοίξει τον δρόμο της ανάστασης. Είπε τα σημαντικότερα και το υπέρ πάντων την δεύτερη έλευση Του.
Ο Θεός όμως όσο πλησίαζε η εποχή του θανάτου μίλησε σε αρκετούς και φανέρωσε τα ανάλογα μελλούμενα.


Ο Ένας και πάνω από όλους μετά τον Χριστό είναι

Ο….. Κοσμάς Ο Αιτωλός.

Σε αυτόν ο Θεός αποκάλυψε το ανώτατο μυστικό!!!!!!

Ο Νοστράδαμος δημιούργησε την ιδιαίτερη αυτή γραφή μόνο για ένα λόγο, διέτρεξε άμεσα τους αιώνες που τον χώριζαν από τον 20ο αιώνα και την ατομική εποχή γιατί μιλάει σε εμάς και σε κανέναν άλλον πριν από εμάς.
Δυσκόλεψε τα γραπτά του, τα οποία απευθύνονται στον άνθρωπο του τελευταίου καιρού.

Μόνον εμείς θα καταλάβουμε και σχεδόν μας ταχυδρόμησε τις προφητείες του.

Ο Νοστράδαμος γράφοντας για τον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα τα της Ατομικής εποχής

αρχίζει

με 2 τρομερές προφητείες.

Ας δούμε την πρώτη

* Estant assis de nuict secret estude
Seul repose sur la selle d`aerain ;
Flambe exiguë sortant de solitude
Fait prosperer qui n`est á croire vain.

* Η μετάφραση έγινε από τον flox γιατί όλοι πιστεύουν ότι το κείμενο αυτό αποκαλύπτει
την μέθοδο προφητείας του Νοστράδαμου. Η αλήθεια διαφέρει τόσο πολύ που αναγκάστηκα
να κουραστώ με τις μεταφράσεις,
αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι τόσο τρανταχτό ώστε άξιζε τον κόπο μου.

Ας πάμε στην μετάφραση.

* καθισμένος τη νύχτα για μυστική μελέτη
μόνος και απομονωμένος επάνω σε ακαθαρσίες με αέρια
( μία )Φλόγα μικρή ( βγήκε ) από τη μοναξιά της
Και έκανε να πετύχει εκείνο που δεν πρέπει να θεωρηθεί
Γιατί είναι μάταιο.

_ Seul =Δεν ήταν απλά μόνος
αλλά Μόνοι τους οι Μεγάλοι επιστήμονες .

reposé = αυτός που είναι σε ρεπό. Επειδή εργάστηκα σε βάρδια 20 χρόνια ξέρω άμεσα τι
σημαίνει το ρεπό = όταν οι άλλοι εργάζονται εσύ κάθεσαι και όταν αυτοί κάθονται εσύ δουλεύεις.

Το γεγονός ισούται = απομόνωση

_ sur la selle d`aerain. Αυτή η φράση έχει ερμηνευτεί εντελώς λάθος. Επειδή νόμιζαν ότι
πρόκειται περί μαντικής τέχνης έβαλαν ένα χάλκινο τρίποδα για τα μαντικά.

Η αλήθεια είναι η εξής

Selle = η ακαθαρσίες ο απόπατος, η βρωμιά

D`aerain = είναι Ελληνική λέξη = τα αεριώδη, τα αέρια
και το nuict είναι Ελληνική.

__ Πως λοιπόν να κάθεται ο Μάντης επάνω στα αυτά ?? …δεν πάει!!!
Έτσι μπήκε ο χάλκινος τρίποδας.

__ Flambe = φλόγα, που βγήκε ( από τον πυρήνα ), μικρή ( exigue )
( ήταν μικρή στον πυρήνα ) αλλά
τρομακτικά λαμπρή
όταν φάνηκε έξω από το άτομο .

__qui n`est à croire = αυτό που δεν πρέπει να φαίνεται, ούτε να το πιστέψουν
τα μάτια μας.

* Και όμως οι τρελοί και διάσιμοι επιστήμονες έκαναν το θαύμα να φαίνεται παντού στη γη,
να ζουν όλες οι οικογένειες την επιτυχία του θανάτου!!!!!

_ Fait = έκανε να γίνει ( Ειμαρμένη ), Τόση μεγάλη δύναμη όταν εξήλθε
από τον πυρήνα, έγινε η δημιουργός του ΤΡΟΜΟΥ μας.

Σημείωση » σχετικά με τι φράση που χρησιμοποιεί ο Νοστράδαμος για να περιγράψει
την βρώμικη ανακάλυψη της ραδιενέργειας, έχω να προσθέσω ότι αυτή
είναι γραμμένη σε αρκετές σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης, με τις ίδιες ακριβώς
η και χειρότερες λέξεις. Γιατί εθεωρείτο το πιο άσχημο πράγμα που μπορούσε
τότε να πάθει ένας άνθρωπος και προτιμούσαν ακόμα τον θάνατο παρά
να πέσουν σε…………….Σ….τά.

Ο Νοστράδαμος γνωρίζοντας την Ελληνική τους απόδοση …..= κακά
χαρακτήρισε με γραφικότατο τρόπο τα πολλά ΚΑΚΑ που γεννήθηκαν
εκείνη την ημέρα για την ανθρωπότητα


* Ας δούμε πάλι το selle.

Θα πάμε στη Θεογονία του ΗΣΙΟΔΟΥ, ο οποίος περιγράφει την αντίθετη ενέργεια, δηλαδή πως ο ΔΙΑΣ,
( εδώ τα άτομα της ύλης ) κατάπιε την ραδιενέργεια και την κρατάει στον πυρήνα των ραδιενεργών στοιχείων.

* Ως ( ο Δίας ) άρα τήκετο γαία σέλαι πυρός αιθομένοιο,
Ρίψε δε μιν θυμώ ακαχών ες Τάρταρον ευρύν.


O Δίας όταν είδε να λιώνουν ( τήκετο ) τα γήινα στηρίγματα του ( γαία σελαι )

από το πυρ που καίει με πολύ θερμότητα( πυρός αιθομένοιο )
έριξε αυτόν τον ίδιο ( μιν )
τον βαρύ μαγνητισμό( θυμώ ακαχών )-( περισσότερη αναλογία
από το θυμίαμα της Ειμαρμένης )
στον πυρήνα ( Τάρταρον )

Ο Δίας έτσι κατάπιε τον δράκο και ελευθέρωσε τον Τυφωέα
απο τα 100 φίδια της φωτιάς.

Είναι ξεκάθαρες οι δράσεις, ο ένας……. θάβει την φονική φωτιά και ο άλλος την………. ξεθάβει


Estant =Tην γραφή αυτή την κράτησα για ιδιαίτερη μελέτη, μιας και στην ερμηνεία δεν μπορούσα να τη βάλω με 1α η 2ο λέξεις.

Estant = East + stand και ίσταμαι

Εst + stant
East, est = Ανατολή

Stand, stant = ίσταμαι, αντέχω, ΕΞΕΔΡΑ,
Ίσταμαι = στέκομαι όρθιος, είμαι σταθερός,

ΣΤΑΝΤ-ΑΡ,…………….. ΚΩΝ—ΣΤΑΝΤ—ΙΝΟΣ

* Η Ανατολή στον ερμητισμό σημαίνει τον ερχομό του ΝΕΟΥ, η Άνοιξη μιας καινούργιας Εποχής σε παγκόσμια γεγονότα, γιατί υπάρχουν και τα άπειρα ατομικά και άλλα, όπως Εθνικά.


* STANT = αυτός που βρίσκεται ΕΚΕΙ που ανατέλλει ο Ταξιδιώτης και μένει όρθιος να τον δει.

Estant = οι 14 επιστήμονες, σύμφωνα με τον Νοστράδαμο ( 13 κατά τα ιστορικά γραμμένα ) και οι παραβρισκόμενοι,

1945……16 Ιουλίου και ώρα 5 και 30 λεπτά …..Έμειναν Όρθιοι και ΕΙΔΑΝ το φως της Ατομικής Εποχής.

Τα πρώτα μάτια που αντίκρισαν τον εξερχόμενο δράκο με τα 100 πύρινα κεφάλια.

flox


Η Δημιουργία

Αυγούστου 11, 2007 - 6:01 μμ No Comments